Intro do druhé série ashtangy

aneb
Intermediate pro všechny

5 setkání | soboty 9:00-11:00

  • sobota 25. 2.

  • sobota 4. 3.

  • sobota 11. 3.

  • sobota 25. 3.

  • sobota 8. 4.

Druhá série aštángy se v indickém Mysore dříve učila společně s primary jako jeden vzájemně se doplňující celek, a byla tudíž určená pro každého právě tak, jako je každému dostupná první série - s individuálními modifikacemi a přizpůsobením.

Bylo by totiž chybou stavět intermediate na nedostupný piedestal, ke kterému se můžeme přiblížit až po XY letech praxe. Naopak je třeba na ni nahlížet jako na druhou stranu stejné aštángové mince. Obě série se vzájemně doplňují a vyvažují jak po fyzické, terapeutické stránce, tak také na hlubší energetické úrovni.

Každý si vskutku může vytvořit vlastní verzi primary i intermediate sestavy, obohatit a rozvíjet svou pravidelnou praxi a skrze větší rozmanitost pozic živit svou zvědavost a motivaci.

Ačkoliv je druhá série bezpochyby náročnější (ale s menším počtem vinjás!), jsem přesvědčená, že pro většinu z nás existuje nějaká verze každé ásany, která je dostupná, bezpečná a udržitelná.

Kdy začít s intermediate

Hlavním předpokladem je mít pravidelnou praxi první série. Co to znamená? Třikrát až čtyřikrát týdně rozbalíte jógamatku k nějaké formě vaší osobní jógové praxe a první sérii praktikujete asi 6 měsíců.

A ve svém vlastním těle cítíte, že chcete jít dál, rozšířit svou praxi o další pozice.

Malé upozornění: Intermediate je intenzivní sestava, v sanskrtu označovaná jako nadi shodana - pročištění nervové soustavy. Je tudíž třeba k ní přistupovat opatrně a věnovat pozornost sami sobě z hlediska následujících čtyř aspektů:

  1. pohodlí

  2. dlouhodobá udržitelnost praxe (děláme jógu pro život, nikoliv naopak)

  3. efektivnost pro vnitřní pocit pokroku

  4. pozitivní dopad na celkovou životní energii v naší každodennosti

Program (přibližný plán kurzu)

První lekce

Záklony - šalabasana po suptu vajrasanu

Záklonové pozice slouží k prohloubení mobility v hrudní páteři, pokud jsou prováděné správně. Při nesprávné technice bohužel vedou spíše k nezdravé kompresi v bedrech. Pojďme se naučit v záklonech správně využívat brániční dýchání, efektivně pracovat s nohama a vyvažovat protikladné síly napříč tělem.

Druhá lekce

Zkruty - Bharadvajasana, ardha matsyendrasana a pašasana a parighasana

Napadlo vás někdy, že všechny ty zkruty v józe fungují trochu, jako když ždímáte mokrý ručník? Jeden konec doleva a druhý doprava, aby se veškerá voda (nebo v případě těla toxiny) dostala ven. Správně provedený zkrut, kdy horní část těla rotuje jedním směrem a spodní část opačným, úžasně stimuluje páteř a vnitřní orgány.

Jsou to tudíž extra efektivní pozice a jako takové si zaslouží naši plnou pozornost.

Třetí lekce

Mobilita v kyčlích - Eka pada sirsasana až po yoga nidrasana

Nedáte si nohu za hlavu? Nenechte se tím brzdit. Všechny tyto pozice v podstatě jen přidávají další "patro" nad základové ásany, které znáte z první série. Během této lekce si představíme různé cviky na prohloubení mobility v kyčlích, které vám mohou posloužit jako most mezi ásanami první a druhé série.

Čtvrtá lekce

Armbalanční pozice - Titibasana až po nakrasanu (včetně pincha mayurasany) + 7 stojů na hlavě

I když si myslíte, že nejste silní, ve skutečnosti jste. Jediným problémem je, že ještě nedokážete vytěžit maximum ze svalů, které už máte. Když pochopíte, jak zapojit zádové svaly tak, aby se vzájemně podporovaly, objevíte v sobě sílu, o jejíž existenci jste vždycky pochybovali.

Páté setkání

Vedená intermediate

Cena za kurz: 1 750 Kč

Přihlášky + info: petra.kastnerova@gmail.com | 720 306 622