Začátečníci

S ashtangou můžete začít několika způsoby: 

Kurz ashtangy pro začátečníky

Uzavřený kurz, během kterého Vám budou postupně vysvětleny principy ashtangy, naučíte naučíte základní pozice včetně jejich modifikací, pokud některou z pozic zatím nezvládáte nebo máte nějaké zdravotní omezení. Po absolvování kurzu byste měli být schopni účastnit se jak mysore tak vedených lekcí. Během kurzu máte vstup na všechny mysore lekce a samostatné ranní praxe zdarma, máte tak ideální možnost znalosti nabyté na kurzu ihned převést do praxe.

Mysore styl

Pokud Vám nevyhovují termíny kurzů, můžete rovnou začít chodit na mysore lekce. Na první lekci se naučíte správně dýchat, zapojovat bandhy a propojovat dech s pohybem. Bude Vám vysvětlen Pozdrav Slunci A a B. Na dalších lekcích Vám budete postupně učit další pozice. K dispozici dostanete studijní materiály. Kdykoli  máte možnost konzultovat s lektorem nejasnosti. 

Víkendové workshopy

Od října 2021 do února 2022 bude probíhat série 5 sobotních workshopů se skvělým učitelem ashtangy Láďou Pokorným z Prahy. Láďa tyto kurzy pořádá pravidelně ve svojí pražské škole. Se zkráceným, ale stejně hodnotným programem přijede i k nám do Shaly. Viz AKCE

Další podobné akce jsou připravovány.

Joga retreat

neboli pobyt s jógou. Je to ideální příležitost, jak začít. Na běžných lekcích není tolik času, aby bylo možné probrat vše. Na retreatu máte možnost s učitelem probrat spoustu detailů. A navíc se seznámíte s komunitou...

Nejbližší termín: viz AKCE