Co je ashtanga

Ashtanga je propracovaný systém, propojující fyzickou praxi ásán s dechem za účelem dosažení čistícího a meditativního účinku. Jedná se o ucelenou sestavu pozic a technik, jejíž pravidelnou praxí dochází k očistě těla, mysli i nervového systému. Postupně tak dochází k tzv. transformaci jógou... - tzn. odstranění fyzických i energetických bloků a uzdravování těla i mysli. Praktikuje se na obvyklých vedených lekcích či tradičním mysore stylem (samostatnou praxí s asistencí učitele, což umožňuje společnou jógovou praxi cvičícím všech úrovní pokročilosti).

Aštanga vinjása jóga je tradiční jógová škola pocházející z jižní Indie. Vedle klasické hatha jógy je nejrozšířenější jógovou školou. Je to dynamická forma jógy, založená na synchronizaci pohybu a dechu. Historie aštanga jógy je stará tisíce let, k jejímu rozšíření však došlo až počátkem 20. století. Asi nejznámějším představitelem áštanga jógy takové, jak je známá dnes, je Sri K. Patthabi Jois (1915-2009), díky němuž a jeho západním studentům se ashtanga rozšířila po celém světě.

Slovo ashtanga lze přeložit jako 8 větví/částí (astau=osm, anga=větev/část). Celý systém se opírá o Patanjaliho jogasutry, což je prastarý spis považovaný za základní dílo jógy. Jóga na západě je často prezentovaná jen jako jistý druh fyzického, zdraví prospěšného cvičení. Dle mudrce Patanjaliho je však fyzická praxe pouze jedním aspektem jógy, jóga jako celek má 8 částí, jimiž jsou:

1) Jama a 2) Nijama = soubor morálních a etických hodnot, které by měl každý jogín ve svém životě a přístupu k sobě a ostatním uplatňovat;

3) Ásana - fyzická praxe, která má tělo zbavit bolesti a neduhů;

4) Pránajáma - prodloužení dechu, ovládnutí prány pomocí dechu;

5) Pratjahára = ovládnutí a odbourání smyslů;

6) Dhárana = koncentrace;

7) Dhjána = meditace

8) Samádhí = nejvyšší stupeň jógy, osvícení, nejvyšší poznání.

Co je pro ashtangu typické?

Jedná se o série ásán, které mají pevně dané, neměnné pořadí. Výdrž v ásaně je zpravidla 5-8 dechů, jednotlivé ásány jsou propojeny vinjásami - plynulými přechody v rytmu dechu. Ashtangových sérií je celkem 6, jsou odstupňovány podle náročnosti. Většina studentů jógy si celý život vystačí s první sérií, nazývanou Yoga Chikitsa (jógová terapie).

V aštanze se uplatňuje metoda tzv. trishtany:

1) ujjayi dech (udžájí) = slyšitelný, hluboký dech, reprezentující čtvrtý stupeň jógy pránajámu, nazývající se také dech vítězný, zahřívací; 2) bandhy = energetické tělesné zámky, které jsou aktivované během praxe; 3) drishty = body pozornosti/směr pohledu v každé ásáně.

Zapojení trishtany při praxi pomáhá zaměřit naši pozornost dovnitř, sami k sobě a k přítomnému okamžiku. Tím se z pouhé fyzické praxe stává skutečná meditace v pohybu.

Pro koho je ashtanga vhodná?

O ashtanze se často říká, že je příliš náročná a tudíž vhodná jen pro zdravé a fyzicky zdatné jedince. Ale v józe není nutné zvládnout všechny pozice dokonale. Každý člověk je jiný a má jiné fyzické možnosti. Každou pozici je možné přizpůsobit momentálnímu fyzickému stavu a stupni pokročilosti praktikujícího. Ashtanga není omezena věkem ani fyzickou zdatností. Není to o výkonu, ale o radosti a uvědomění si sama sebe.

Ashtangu může praktikovat každý. Mladý, starý i velmi starý člověk. Praktikovat může i nemocný a slabý. Jedinný, kdo nemůže praktikovat ashtangu, je člověk líný. K. Patthabi Jois

Pravidelnou praxí lze v aštanze velmi rychle dosáhnout skvělých výsledků - a to nejen na úrovni fyzického těla. Díky silnému pocení je tělo zbavováno toxinů, stane se pevnějším a pružnějším, zbavíte se nejen nadbytečného tuku, ale např. chronické bolesti zad a kloubů. Zároveň se naučíte koncentraci, pokoře a respektu. Postupným odstraňováním fyzických bloků a uzdravováním těla dochází i k odstraňování bloků emočních.

Jak se ashtanga vyučuje?

Tradičním způsobem výuky ashtanga jógy jsou tzv. mysore lekce = lekce, kdy učitel nepředcvičuje ani lekci slovně nevede. Každý student zde praktikuje sám, v rytmu svého vlastního dechu a s ohledem na svou fyzickou zdatnost a stupeň pokročilosti. Učitel má tak možnost se každému studentovi věnovat individuálně, ať již formou dopomocí a korekcí (adjustmentů), nebo modifikací pozic, je-li to třeba. Začátečníci se na lekcích učí sestavu krok za krokem, mají možnost zvolit si vlastní tempo, délku a intenzitu praxe. Zpravidla začínají pouze s pozdravy slunci a jednotlivé ásany jsou jim pak učitelem přidávány postupně po zvládnutí předchozích, až postupně zvládnou celou sérii. Pro začátečníky jsou tedy mysore lekce velmi vhodné.

Lidé se Mysore lekcí obávají - nejčastějšími argumenty jsou "neznám celou sérii, nepamatuji si, jak jdou pozice po sobě, neumím praktikovat samostatně, sám bez vedení můžu cvičit doma... Odpovědi na nejčastější otázky a pohybnosti týkající se mysore lekcí najdete zde.)

Kromě mysore lekcí se samozřejmě ashtanga vyučuje na vedených lekcích. Zde učitel lekci slovně vede a určuje tak tempo celé lekce. Vedené lekce jsou buď ve formě poloviční, nebo celé první série.

Začátečníci, kteří nechtějí začít formou mysore, se mohou zúčastnit začátečnického kurzu, kde se naučíme základní principy ashtanga jógy a také základní pozice včetně jejich modifikací.

Jak často praktikovat ashtangu?

Jako vše, co chceme dobře zvládnout, i praxe jógy by měla být častá, pravidelná a dlouhodobá. Jen tak můžeme dosáhnout nejlepších výsledků, fyzického zlepšení, očisty organismu a psychiky.

Tradičně je ashtanga praktikována 6 dní v týdnu, jeden den je odpočinkový (zpravidla sobota či neděle). Začátečníkům se doporučuje praktikovat 3x-4x týdně, ve studiu či samostatně doma, a postupně zvyšovat četnost až na 6 dní v týdnu. Ne každý den máte možnost věnovat praxi 1-1,5 hodiny, ale i krátká denní praxe je lepší než dvouhodinová jednou za čas.

Kdy ashtangu nepraktikovat? Při pravidelné praxi byste si měli dopřát odpočinek vždy:

  • jeden den v týdnu (zpravidla sobota či neděle)
  • ve dnech úplňku a novoluní
  • při horečkách a vážnějších zdravotních stavech
  • ženy během prvních 3 dnů menstruace.