Co je ashtanga (vinjása) jóga

Ashtanga jóga je velmi silná jógová praxe, která důmyslně propojuje fyzické cvičení ásán (jógových pozic) s dechem. Každý pohyb se provádí s nádechem nebo výdechem, což se označuje jako Vinjasa. Při praxi se plně koncentrujeme  na svůj dech a jeho koordinaci s pohybem a to nás učí uvědomovat si více sami sebe a být v přítomnosti. 

Pravidelnou, přiměřenou praxí lze v aštanze velmi rychle dosáhnout skvělých výsledků - a to nejen na úrovni fyzického těla. Tělo zbaveno toxinů, stane se pevnějším a pružnějším. Zbavíte se nejen nadbytečného tuku, ale i např. chronické bolesti zad a kloubů. Zároveň se naučíte koncentraci, pokoře a respektu. Postupným odstraňováním fyzických bloků a uzdravováním fyzického těla dochází i k odstraňování bloků emočních. Uvolňují se staré, nepotřebné vzorce a jsou nahrazovány vzorci novými. Tento proces je označován jako transformace jógou.

Ashtangu může praktikovat každý. Mladý, starý i veli starý člověk. Praktikovat může i nemocný a slabý. Jedinný, kdo nemůže praktikovat ashtangu, je člověk líný.
K.Pattabhi Jois

O ashtanze se často říká, že je příliš náročná a tudíž vhodná jen pro zdravé a fyzicky zdatné jedince. Není to pravda - ashtangu může praktikovat každý. Není omezena věkem ani fyzickou zdatností. Je nutné nenechat se ovládnout představou, jak by měla vaše jógová praxe vypadat. Neexistuje jedno správné provedení pozice platné pro každého. Každý jsme jiný, máme jiné tělo, nacházíme se v jiné životní situaci. Každou pozici je možné přizpůsobit momentálnímu fyzickému stavu a stupni pokročilosti praktikujícího.  Není to o výkonu, ale o radosti z pohybu, zdravého těla a uvědomění si sama sebe.

Mysore styl - tradiční způsob výuky

Tradičním způsobem výuky ashtanga jógy jsou tzv. MYSORE LEKCE = lekce, kdy učitel nestojí na podložce před třídou a nepředcvičuje a ani lekci slovně nevede. Každý student zde praktikuje sám, v rytmu svého vlastního dechu a s ohledem na svou fyzickou zdatnost a stupeň pokročilosti. Učitel má tak možnost se každému studentovi věnovat individuálně, ať již formou dopomocí a korekcí (adjustmentů), nebo modifikací pozic, je-li to třeba.Přijde-li do lekce úplný začátečník, učitel mu nejprve vysvětlí, jak správně dýchat, jak správně stát a jak propojit dech s pohybem. Poté ho naučí pozdravy slunci, kterými každá ashtangová série začíná. Postupně, krok za krokem se tak ashtangoví nováčci učí celou sestavu. 

  • Pro začátečníky je mysore nejvhodnější způsob, jak s jógou začít. 
  • Pro praktikanty jógy s fyzickým omezením je mysore možností, jak si svou jógovou praxi přizpůsobit a konzultovat ji pravidelně s učitelem.
  • Pokročilí praktikanti mají na těchto lekcích možnost svou jógovou praxi dále rozvíjet, učit se nové pozice, pod dohledem a za pomoci učitele bezpečně svoji praxi prohlubovat.

Mysore styl je ojedinělý způsob výuky, kdy mohou na jedné lekci praktikovat úplní začátečníci spolu s pokročilými praktikanty jógy i lidé různých národností.

Jaké výhody má praxe mysore stylem?

Individuální přístup lektora. Na vedených lekcích nemá lektor dostatek času věnovat se každému praktikantovi podle jeho potřeb. Na mysore lekcích má naopak prostor věnovat se studentům individuálně a každého učit podle jeho potřeb a schopností. Jedná se tak vlastně o Vaši soukromou lekci ve skupině a za cenu lekce skupinové.

Vlastní tempo. Na vedených lekcích musíte tempo svojí praxe přizpůsobit slovnímu vedení lektora. Na mysore lekcích naopak určujete tempo svojí praxe sami a nepřizpůsobujete se skupině, ale svému dechu. Máte tak daleko větší možnost se napojit sami na sebe, na svoje tělo, svůj momentální fyzický i psychický stav a dostatek času si pozice procítit a evtl. modifikovat.

Naučíte se samostatné praxi. Na mysore lekcích se nespoléháte na slovní vedení lektora, ale sami na sebe. Tak se rychleji naučíte a zapamatujete si Vaši sestavu a časem tak budete schopni zcela samostatné, domácí praxe.

Máte otázky, pochybnosti? Napište nebo zavolejte nám! Spolu to zvládneme!