Pocta Nancy Gilgoff  

24.03.2024

Včera, v sobotu 23. 3. 2024 opustila svoje pozemské tělo Nancy Gilgoff. Smrt je v našem světě jedinou konstantou - čeká na každého z nás. A i když je očekávaná, vždy nás znovu zasáhne...


Nancy Gilgoff  

je považována za první ženu, která začala vyučovat Ashtangu na Západě, i když ona sama prý říkala, že byla jen jedna z prvních. Nancy začala praktikovat jógu se Sri K. Pattabhi Joisem v Mysore v Indii v roce 1973.

Fascinace Indií

V šedesátých letech se objevil významný kulturní fenomén, kdy mladí lidé ze západních zemí cestovali do Indie, často za duchovním osvícením, dobrodružstvím nebo prostě za alternativním životním stylem. Toto hnutí, které přetrvalo až do přibližně poloviny 70. let, bylo ovlivněno řadou faktorů, včetně rostoucí popularity východních duchovních praktik, rozčarování z mainstreamové západní kultury a dostupnosti levných možností cestování, jako byla například "vyšlapaná trasa hippie trail".

Mnoho mladých lidí přilákalo do Indie učení guruů a duchovních vůdců, kteří se proslavili na Západě, jako byli Mahariši Mahéš Jógi (známý díky transcendentální meditaci), Bhagwan Šrí Rádžnéš (později známý jako Osho) a Svámí Satčidánanda (zakladatel integrální jógy). Tyto osobnosti nabízely alternativní cesty k duchovnímu naplnění, které oslovovaly ty, kdo hledali smysl a autenticitu svého života.

Samotná Indie se svými starobylými duchovními tradicemi, rozmanitými kulturami a exotickou krajinou působila na obyvatele Západu mysticky. Mnozí byli fascinovaní východní spiritualitou a tradicemi a Indie byla vnímána jako místo, kde je možné uniknout materialismu a konformismu Západu a objevovat nové způsoby života a myšlení.

Pro mnoho cestovatelů byla cesta do Indie transformující zkušeností, která zpochybnila jejich předsudky a otevřela jejich mysl novým možnostem. Někteří zůstali delší dobu a ponořili se do ášramů, meditačních ústraní nebo komunit podobně smýšlejících lidí. Jiní cestovali po zemi a nasávali její bohaté kulturní dědictví a přírodní krásy.

Cesta Ashtanga jógy na Západ

Nancy Gilgoff do Indie vycestovala společně s Davidem Williamsem, dalším průkopníkem aštanga jógy na Západě, hledat autentické učení jógy. Jejich setkání s Pattabhim Joisem bylo náhodné. Po příjezdu do Indie se Gilgoff a Williams o Pattabhim Joisovi dozvěděli od jiných cestovatelů, kteří u něj studovali, a rozhodli se Joise vyhledat a studovat u něj ve městě Mysore.

Pattabhi Jois v té době vyučoval jógu v malé shale přímo ve svém domě. Pod dojmem jeho učení a transformační síly aštanga jógy se Gilgoff a Williams stali oddanými studenty Pattabhiho Joise, intenzivně u něj studovali a ponořili se do praxe.

Jejich setkání s Pattabhim Joisem znamenalo začátek jejich celoživotního vztahu k učiteli i praxi aštanga jógy. Gilgoff a Williams se zasloužili o popularizaci aštanga jógy na Západě a po návratu z Indie sdíleli své znalosti a zkušenosti se studenty a dalšími praktikujícími.

Jejich cesta do Mysore a studium s Pattabhi Joisem sehrály zásadní roli při formování vývoje aštanga jógy mimo její tradiční indický kontext a pomohly ji etablovat jako široce praktikovanou a uznávanou formu jógy v západních zemích.

Nancy Gilgoff a její žáci

Nancy během střední školy trpěla těžkými migrénami. V 19. letech jí lékaři doporučili přestat s veškerými sportovními aktivitami a předepsali jí léky proti bolesti. Žádnou léčbu, která by ji pomohla se migrén zbavit, nedostala. Jen radu se se svou situací doživotně smířit.

Guruji (Pattabhi Jois) ji nabídl zcela jinou alternativu. Během dvou měsíců ji naučil první i druhou sérii, i když v jiné podobě, než je známe dnes. Dostávala praxi sobě na míru. Nancy praktikovala u Joise dvakrát denně po dobu 4 měsíců. Jak její seznámení s Ashtangou probíhalo si můžete přečíst v jejím slavném článku Aštanga jóga taková, jaká byla (Ashtanga Yoga As It Was by Nancy Gilgoff - zde v překladu dostupném na webu Kořeny jógy).

Nancy "vychovala" řadu učitelů a předala jim svůj citlivý a na potřeby jednotlivce zaměřený přístup k výuce Ashtangy. Jedním z nich je i moje učitelka Petra Visser. S Nancy mnohokrát praktikovala a též jí několikrát asistovala. Petra V. vzpomíná: "Nancy ovlivnila mé učení strašně moc! Nebýt přístupu a učení Nancy a Manjua [Manju Jois, syn Pattabhi Joise], jógu asi nepraktikuji. S nimi šlo vždy o víc než o fyzické cvičení. Ta energie v místnosti!" A pokračuje: "Jednu věc, kterou Nancy i Manju sdílí, je to, že jóga je i satsang. Satsanga je odvozena ze sanskrtu, kde "sat" znamená "čistota nebo pravda" a "sanga" znamená "setkávání se ve skupině". Vždy jsme byli komorní skupinka, po józe chodili na snídaně, do parku na deku atd."

Když si přečtete Nancy článek, můžete nahlédnout do staré školy s jejím velmi individuálním přístupem ke každému studentovi. Pokud se studenti rozhodli učit Aštangu dál, byli vyzváni učit právě tak, jak jim byla Aštanga předávaná. Je dost možné, že právě tak přirozeně začaly vznikat různé větve a přístupy! Dnes si tudíž může každý najít učitele, jejichž přístup a osobnost mu vyhovují. Aštanga jóga by neměla být dogmatická, ale naplňovat vaše konkrétní potřeby a vytvářet časoprostor, ve kterém se cítíte dobře.

Máme obrovskou radost, že Petra Visser, přímá žákyně Nancy Gilgoff a Manjua Joise, přijala náš návrh a bude v naší shale v Plzni občas učit mysore lekce a přiveze k nám svou jedinečnou energii, jemný a zároveň pevný dotek a velké znalosti nejen o Aštanze. Podrobnosti už brzy!


Petra Kastnerová

Nancy Gilgoff a Pattabhi Jois
Nancy Gilgoff a Pattabhi Jois

Zdroje:

https://www.keenonyoga.com/nancy-gilgoff/

"Ashtanga Yoga: The Definitive Step-by-Step Guide to Dynamic Yoga" autor John Scott - Tato kniha poskytuje vhled do tradice aštanga jógy a její historie, včetně zkušeností západních cvičenců, jako jsou Nancy Gilgoff a David Williams.