Jak fungují mysore lekce

Jakou má výhodu mysore lekce?


Individuální přístup lektora. Na vedených lekcích nemá lektor dostatek času věnovat se každému praktikantovi podle jeho potřeb. Na mysore lekcích má naopak prostor věnovat se studentům individuálně a každého učit podle jeho potřeb a schopností. Jedná se tak vlastně o Vaši soukromou lekci ve skupině a za cenu lekce skupinové.

Vlastní tempo. Na vedených lekcích musíte tempo svojí praxe přizpůsobit slovnímu vedení lektora. Na mysore lekcích naopak určujete tempo svojí praxe sami a nepřizpůsobujete se skupině, ale svému dechu. Máte tak daleko větší možnost se napojit sami na sebe, na svoje tělo, svůj momentální fyzický i psychický stav a dostatek času si pozice procítit a evtl. modifikovat.

Naučíte se samostatné praxi. Na mysore lekcích se nespoléháte na slovní vedení lektora, ale sami na sebe. Tak se rychleji naučíte a zapamatujete si Vaši sestavu a časem tak budete schopni zcela samostatné, domácí praxe.

Jak probíhá mysore lekce?


Pokud jste úplný začátečník, na první lekci Vám lektor vysvětlí, jak správně dýchat a naučíte se Pozdravy slunci a možná několik základních pozic. První lekce tedy může trvat pouze 30 minut. Pak můžete odejít, nebo zůstat a sledovat ostatní cvičící. Každý student začíná první sérií a jednotlivé pozice se učí postupně krok za krokem, podle svých fyzických možností a schopností. Nové pozice Vám lektor přidá až tehdy, kdy jste na ně připraveni, tedy když zvládáte pozice předchozí a máte dostatek síly a vytrvalosti.

Mysore lekce probíhají v tichu, pouze za zvuku dechu. Neuslyšíte žádnou hudbu ani hlasité pokyny lektora. Každý praktikující má tak možnost se soustředit sám na sebe. Lektor Vám při praxi v tichosti dopomáhá či Vás koriguje (adjustment), popř. potichu vysvětluje novou pozici či vhodnou modifikaci pozice.

Mysore lekce (především ranní) mají zpravidla tzv. volný začátek, tzn. že můžete do lekce přijít kdykoli ve vyhrazený čas, tak abyste si stihli odcvičit svoji praxi. Je-li lekce vypsaná např. od 6.00-8.00, neznamená to, že musíte přijít přesně v 6.00 a cvičit dvě hodiny. Pokud Vaše praxe trvá hodinu, můžete přijít kdykoli mezi 6.00-7.00 a odejít kdykoli po dokončení svojí praxe.

Nejčastější obavy / pochybnosti ohledně mysore lekcí


Nebudu vědět, co mám cvičit. 

Od toho je zde lektor - viz výše. Na nevedené lekci má možnost se Vám věnovat. Pokud již praktikujete a zapomenete, která pozice následuje, učitel Vám poradí. Pokud jste úplný začátečník, pozice se budete učit postupně. A pro naprostou jistotu - ve studiu jsou k dispozici tištěné sestavy pozic. Pokud si tedy budete zpočátku skutečně nejistí, můžete si vzít sestavu pozic k ruce. 

Sám bez vedení můžu praktikovat doma a nemusím nikam chodit. 

Jistě, ale budete? Cílem mysore lekcí skutečně je Vás naučit samostatné praxi. Na vedených lekcích se stále budete spoléhat na slovní doprovod lektora, což Vás k samostatné praxi nepřivede. Nikdo Vám doma neřekne, že něco neděláte úplně dobře, nebo Vám nepomůže v pozici. Navíc praxe ve studiu, ve společnosti ostatních praktikujících, má zcela jinou energii. Během prvních hodin se můžete cítit trochu nesví, ale věřte, že se to velmi rychle změní.

Co když si mě učitel nebude všímat? 

Mysore lekce probíhají v malé skupině a lektor se snaží věnovat svou pozornost všem studentům rovnoměrně. Pokud nebudete vědět jak dál nebo budete potřebovat dopomoc, prostě se v praxi zastavte a počkejte,  až k  Vám lektor přijde. 

Několik doporučení (nejen pro mysore lekce)

- Poslouchejte svoje tělo. Jedním ze základních pravidel jógy je tzv. ahimsa = nenásilí. Nikam se zbytečně netlačte, protože chcete pozici provést dokonale. Je to nejrychlejší cesta ke zranění.

- Nevzdávejte to. Buďte vytrvalí a praktikujte pravidelně. Plynule mluvit cizím jazykem se taky nenaučíte tak, že se budete slovíčka učit jednou za čas. Pravidelná a dlouhodobá praxe je nejjistější cesta k úspěchu.

- Během cvičení často dochází k silnému pocení. Noste si proto ručník a dbejte na osobní hygienu. Pokud si nenosíte vlastní podložku, po praxi ji vydezinfikujte.

- Pokud si musíte vzít do studia telefon, vypněte prosím zvonění a vibrace, tak abyste nerušili ostatní.

- Pokud má lekce pevný začátek (tzn. nejedná se o mysore lekci s volným začátkem), choďte prosím včas. Pozdním příchodem rušíte ostatní i lektora.

- Před lekcí alespoň hodinu až dvě nejezte, bude se Vám lépe praktikovat.

- Cílem ujjayi dechu ashtangové praxe je zahřátí organismu, čímž dochází k rychlejšímu pocení a vylučování toxinů z těla. Pokud to není nutné, během lekce nepijte - organismus byste ochlazovali.

Úplně na závěr

Zkuste to. Většina praktikantů měla na začátku úplně stejné obavy jako Vy. Zeptejte se jich dnes, jestli mají radši vedené nebo mysore lekce. Ve většině případů Vám odpoví ve prospěch mysore lekcí. Je to jiné, než jsme zvyklí a nejspíš z toho opravdu budete ze začátku nesví - ale vyplatí se to zkusit. Jóga pro Vás získá úplně jiný rozměr.