Ashtanga pro začátečníky 

Pátek 18:00
Kurz 10 lekcí s Kateřinou Večerkovou

Prodýchej se tím a pusť všechno, co ti neslouží.

Ashtanga jóga je velmi silný nástroj osobní transformace, a to na všech úrovních - fyzické, psychické i mentální. 

Stojí na 3 pilířích: dech - pohyb - koncentrace. Je to sestava jógových pozic (ásán), které jsou propojeny dechem v soustředěné, klidné plynutí. 

Její účinnost je založena pravidelné, přiměřené a samostatné praxi. Pravidelné cvičení, které odpovídá Vašim možnostem, vede postupně k uzdravování, očistě a formování fyzického těla. 

Každý pohyb se provádí s nádechem nebo výdechem (který  označujeme jako Vinyasa). Pomocí opakování se učíme soustředit se na svůj dech, což nás přivádí stále více do přítomného okamžiku a naše myšlenky se zklidní. Tím, že se naučíme ovládat svůj dech, se můžeme naučit ovládat svou mysl. 

Kurz ashtangy pro začátečníky bude jiný, než jsou obvyklé začátečnické kurzy. Každý člověk je jiný - naštěstí. Jsme rozdílného data narození, tělesné konstrukce, každý máme jinou sílu, flexibilitu, jinou životní cestu. Přesně takový bude kurz. Přizpůsobený každému z Vás.

Je jedno, jaká je Vaše motivace ke cvičení. Ať už je to bolest zad, kloubů anebo touha zklidnit se a najít sám sebe. Aby Vám cvičení jógy přineslo užitek, je nutné, abyste se naučili praktikovat správně, vědomě a samostatně. Jen tak budete schopní praktikovat pravidelně, jen tak se jóga stane součástí Vašeho běžného života. 

Cvičení, které se pěstuje po dlouhou dobu, nepřetržitě a s upřímnou oddaností, se stává pevně zakořeněným, stabilním a pevným základem. (Patanjaliho Jogasutry)

Jak bude kurz probíhat?

  • Na první lekci se společně naučíme správně dýchat a propojovat pohyb s dechem. Naučíme se Pozdrav slunci A, kterým každá ashtangová sestava začíná, a ukážeme si, jak si jej můžete upravit v případě, že Vám chybí síla a flexibilita pro jeho plné provedení. 
  • Na druhé lekci si Pozdrav slunci A společně zopakujeme a pak si jej zkusíte každý sám, ve svém vlastním tempu a provedení. A pak se naučíme Pozdrav slunci B a několik závěrečných pozic na zemi. 
  • Třetí lekci a další následující lekce již budete mít slušný základ v Pozdravech slunci a budeme tudíž moci navazovat a učit se další pozice. Výuka bude probíhat u každého individuálně, tzn. že nebudeme dělat všichni vše najednou a společně, ale každý z Vás se bude učit pozice právě tak rychle, jak toho bude schopen.  Tento způsob výuky je pro ashtangu typický a nazývá se mysore styl. Budu se věnovat každému z Vás individuálně. Každého naučím nové pozice právě tehdy, kdy na ně bude připraven. Ukážu mu, jak si je může upravit, pokud je z jakéhokoli důvodu nezvládne v plném provedení. Upozorním ho, pokud bude pozici provádět způsobem, kterým by si mohl ublížit. 

Abych byla schopna zajistit individuální přístup a plnou pozornost každému z Vás, je kurz omezen na maximálně 8 účastníků!!!

Co je cílem kurzu?

Velmi často je to se začátečnickými kurzy tak, že po jejich ukončení končí i jógová praxe jeho účastníků. Když nás nikdo nevede, nevíme, jak dál. 

Mým cílem je naučit Vás základy pro samostatnou, individuální praxi. Není důležité, kolik ve finále zvládnete pozic a jak dobře budou vypadat. Důležité je, abyste se naučili svoje tělo vnímat, reagovat na jeho upozornění a používat svůj dech jako mocný nástroj.  Abyste byli schopni si stoupnout sami na podložku a věděli, co máte dělat.  Tím, že se naučíte - byť jen několik pozic - praktikovat správně a samostatně, se zvýší Vaše šance na to, že Vaše jógová cesta neskončí spolu s kurzem. 

Po skončení kurzu budete zároveň připraveni pokračovat rozvíjet svoji jógovou praxi na mysore lekcích v Shale - ať už v Plzni, či kdekoli jinde. 

O lektorce

Moje jméno je Kateřina. Ashtangu učím "oldschoolovou" formou. V ásánách hledám lehkost, stabilitu a uvolnění, důraz kladu na dech a soustředění. Zajímá mě ajurvéda i další indické systémy myšlení. Věnuji se také olejovým masážím, které jsou kromě adjustmentů / fyzických dopomocí další formou dotykové terapie.

Kdy: pátek 18:00

10 lekcí / 90 minut, začínáme 6.10.2023

Maximální počet účastníků: 8

Cena: 2300,- Kč

Platba kurzu: 670100-2208500521/6210

Omluvy a náhrady lekcí:

V případě, že se nebudete moci lekce zúčastnit, můžete si zmeškanou lekci nahradit v jakékoli jiné mysore lekci dle aktuálního rozvrhu.

Má to ale svoje pravidla:

  • omluvu z lekce mi pošlete nejpozději 24 hodin předem. Omlouvejte se mi mailem na info@shalaplzen.cz, sms nebo přes Whatsapp na 730805420. 
  • zmeškanou lekci si nahradíte v době trvání kurzu.