Satsang - co je to a proč je pro praxi důležitý?

18.04.2023

Když se rozhodnete vydat na cestu jógy a praktikujete ji pravidelně a delší dobu, většinou se vám stane několik věcí...

  • Začnete mít pochybnosti. Sami o sobě, o smyslu Vaší praxe nebo o tom, zda ji provádíte správně. Často začnete pochybovat o nastavených hodnotách, činnostech, kterým věnujete čas a mnohdy i lidech, se kterými tento čas trávíte.
  • S výše uvedeným souvisí nutkavá potřeba změny.
  • A také vás začnou zajímat věci, které vás dosud nezajímaly. Co je za fyzickou praxí jógy, kam to pokračuje a proč?

A ačkoli třeba nepraktikujete jen sami doma, ale docházíte na lekce jógy do jógové školy nebo studia, připadáte si ve svých pochybnostech a otázkách sami.

Abychom dostali odpověď na svoje otázky, mohli sdílet svoje pochybnosti, bolesti, objasnit to, čemu nerozumíme, potřebujeme svého učitele a jógovou komunitu. A satsang. 

Co je to tedy ten Satsang?

Sanskrtský výraz satsang v doslovném překladu znamená "setkání s pravdou" – "sat" lze přeložit jako "pravdivý" nebo "moudrý", "sanga" znamená "setkání" nebo "sdružení". A přesně o tom satsang je: lidé se spojují ve snaze přiblížit se pravdě. Středem zájmu zde není fyzický aspekt jógy, ale duchovní.

V tradiční duchovní scéně je tato pravda předávána prostřednictvím guru. Guruové byli považováni za osvícené – a jako takoví byli v podstatě ztělesněním pravdy. Jogínům se tedy stačilo shromáždit kolem svého guru a tak mohli zažít pravdu skrze jeho přítomnost a slova.

Hinduistický satsang je svým způsobem ceremonie. Obvykle se odehrává v místnosti, která je čistá, tichá a má dobrou duchovní energii – měla by se tam cvičit jóga, provádět meditace atd. – nic jiného. Navíc bývá vyzdobena soškami hinduistických božstev, květinami atd. Téměř vždy je zde nějaký oltář a vyvýšené místo, na kterém při satsangu sedí učitel.

Často začíná meditací, která očistí a otevře mysl. Po meditaci obvykle následuje nějaká přednáška nebo výklad na určité téma. Účastníci pak mohou klást učiteli otázky a může dojít k diskuzi. Součástí satsangu může být i kirtan – společné zpívání manter. A protože hinduismus je plný rituálů a jak jóga, tak tradice satsangu pocházejí z Indie, některé satsangy v sobě integrují i hinduistické rituály.

Proč je satsang pro praxi tak důležitý?

V našich podmínkách můžeme satsang chápat volně jako setkání přátel, kteří mají společný zájem – jógu. Chtějí pochopit roli jógy na své životní cestě. Chtějí se dozvědět víc jak o fyzické praxi, tak i o dalších aspektech jógy. Satsang nám pomůže vysvětlit důležitost fyzické praxe v širším kontextu jógové filozofie, což je naprosto nezbytné pro pravou jógovou praxi.

Důležitou roli tu kromě povídání s učitelem hraje i jógová komunita. Často se na lekcích setkáváme s lidmi, o nichž nic nevíme – mnohdy ani neznáme jejich jméno. Satsang je příležitost k vytvoření jógové komunity – společnosti lidí, kteří žijí různé životy, a přesto jdou podobným směrem. Zjistíme, že i ostatní mají své pochybnosti, problémy a otázky. Najednou si v tom nepřipadáme sami. Jógová komunita rozšiřuje roli učitele – všichni se od sebe navzájem učí – bez hodnocení a s respektem. Satsang nám díky sdílení různých pocitů a perspektiv může dát odpověď na otázky, které nás třeba delší dobu trápily a nedovolily nám se posunout dál. Zvyšuje naši motivaci a tím i disciplínu, která je pro pravidelnou praxi třeba.

Témata satsangu mohou být různá – ať už je to vlastní praxe či jakákoli otázka ohledně jógové teorie, filozofie, sdílení zážitků či osobního rozvoje.

Příklady probíraných témat:

  • 8 větví jógy podle Patanjaliho
  • Historie a filozofie jógy, různé přístupy
  • Velcí učitelé historie a současnosti
  • Jak se jóga dělí a jak si vyberu svůj styl
  • Fyzická praxe jógy – bolesti, zranění, omezení při praxi…

Hlavní téma setkání většinou určí učitel. To, co je ale z vlastní zkušenosti velmi přínosné a obohacující, je právě diskuze, která se následně rozvine. Podněty ostatních, které nám často otevřou oči. Motivace a příval nové energie. A uvědomění, že cesta, pro kterou jsme se rozhodli, je navzdory překážkám a pochybnostem správná a že po ní nejdeme sami. 

Andrea Brabcová

SATSANG V SHALE V SOBOTU 22. 4.  a 29. 4. 2023!